ข่าวสารงานสัมมนา

บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจำกัด ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการวิเคราะห์ธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถสร้างขีดความสามารถได้  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการนำเสนอซอฟต์แวร์ระบบ DRP, WMS โดยผู้ให้บริการ (Software Vender)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

สัมมนาหลักสูตรด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ และ

บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499