ข่าวสาร

แบบประเมินอุตสาหกรรม 4.0

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดเล่มอบรมหลักสูตร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ปิดรับลงทะเบียน)

สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สู่โลจิสติกส์ 4.0

วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30 – 16.00 ณ  โรงแรมอีสติน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

***สงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ***

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

"กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ ภายในระยะเวลา 5 Manday"

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ปิดรับสมัคร)

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ในส่วนที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ (Software Application) และด้านอุปกรณ์เครื่องมือ (Hardware) ในงานด้านโลจิสต์และโซ่อุปทาน

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สู่โลจิสติกส์ 4.0

วันที่ 19, 20 มีนาคม  2563

เวลา 08.30 – 16.00 ณ โรงแรมอีสติน ห้อง 1/1 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการ ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่โลจิสติกส์ 4.0

ให้คำปรึกษาฟรี

ด่วน เพียง 20 บริษัทเท่านั้น!!

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ชี้แจงกิจกรรมฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อแนะนำแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สู่โลจิสติกส์ 4.0

วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 16.00 ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

(ปิดรับสมัคร!)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่โลจิสติกส์ 4.0

ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครด่วน เพียง 50 กิจการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563

ดำเนินการโดย บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบซอฟต์แวร์

โครงการส่งเสริมการใช้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมการใช้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบซอฟต์แวร์ 

โครงการส่งเสริมการใช้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียความพร้อม

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระรามหก  กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาแนะนำ

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

รับสมัครจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วม

งานสัมมนาปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ WMS 2017

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง BB 202 วายุภักษ์ 2 ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้รระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการคลังสินค้า WMS 60

โดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณบัติและความสามารถของซอฟแวร์ระบบ WMS

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ดูกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่นี่ >>

สามารถดูข่าวสาร กิจกรรม งานสัมมนาของเราได้แล้วที่นี่

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Thanks for filling out form!

FOLLOW US

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499