web page software

ตำรา

ข่าวสาร

แบบประเมินอุตสาหกรรม 4.0

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดเล่มอบรมหลักสูตร

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบซอฟต์แวร์

โครงการส่งเสริมการใช้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมการใช้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบซอฟต์แวร์ 

โครงการส่งเสริมการใช้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของระบบซอฟต์แวร์ 

โครงการส่งเสริมการใช้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อม

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียความพร้อม

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนพระรามหก  กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาแนะนำ

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา กรุงเทพมหานคร

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเอาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเพื่อมุ่งสู่ความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

รับสมัครจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

งานสัมมนาปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ WMS 2017

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง BB 202 วายุภักษ์ 2 ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้รระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการคลังสินค้า WMS 60

โดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณบัติและความสามารถของซอฟแวร์ระบบ WMS

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ดูกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่นี่ >>

สามารถดูข่าวสาร กิจกรรม งานสัมมนาของเราได้แล้วที่นี่

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Thanks for filling out form!

FOLLOW US

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499